Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

GENERELT

Personoplysninger er alt det data der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du besøger www.sidewalk.dk indsamler og behandler vi en række af disse data. Der indsamles data når du besøger de forskellige sider på www.sidewalk.dk, tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller lignende. De oplysninger som vi indsamler kan fx være dit navn, e-mailadresse eller lignende identifikationsoplysninger. Derudover indsamler vi også oplysninger omkring din navigation på hjemmesiden. Det vil altid fremgå af afgivelse af oplysninger om det er frivilligt eller nødvendigt for at gennemføre den ønskede handling.

ANVENDELSE AF DATA

Det data vi indsamler bruges til at identificere dig som bruger og levere de services du har efterspurgt, fx at fremsende nyhedsbrev eller udsendelse af marketingmateriale. Vi gør opmærksomme på at vi aldrig sender noget materiale såfremt du ikke har givet samtykke til det på forhånd. Vi indsamler ligeledes statistik omkring din navigation på vores hjemmeside. Denne type data indeholder ikke personoplysninger, men bruges blot til at optimere vores service og indhold. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores besøgendes brug og navigation på hjemmesiden til tredjepart eller lignende.

SIKKERHED OG VIDEREGIVELSE AF DATA

Vi har taget tekniske foranstaltninger i brug for at dine oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Det kan dog i visse omstændigheder eller i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til eksempelvis offentlige myndigheder, eller politiet samt Dansk Arbejdsgiverforening.

PERIODE FOR OPBEVARING

Oplysninger bevares i det tidsrum der er lovligt og slettes derefter. Perioden afhænger af hvilken type oplysninger som baggrund for opbevaring. Derfor kan der ikke angives en generel tidsramme i forhold til sletningen af personlige oplysninger.

OVERLADELSE TIL DATABEHANDLERE OG 3. LANDE

Dine oplysninger i form af e-mailadresse og navn overlades til Sidewalk’s samarbejdspartnere, fx i forhold til udsendelse af nyhedsbreve. Disse behandler udelukkende dine personoplysninger på Sidewalk’s vegne og i overensstemmelse med Sidewalk’s instrukser. Der er i dette samarbejde foretaget de sikkerhedsmæssige og lovpligtige foranstaltninger i forbindelse med overførelsen og opbevaring i henhold til indgået databehandleraftale.

INDSIGT, RETTIGHEDER OG ÆNDRINGER

Du kan til enhver tid få indsigt eller udleveret i de oplysninger som vi har på dig, med visse lovbestemte undtagelser. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamlingen eller tilbagekalde eventuelle samtykker som du måtte have givet. Disse oplysninger er du ligeledes berettiget til at få slettet eller blokeret og nyhedsbreve kan til enhver tid afmeldes ved at trykke “afmeld” i den modtagne mail. Ønsker du at ændre nogle af de oplysninger du har givet til os, bedes du rette henvendelse til info@sidewalk.dk

KLAGEADGANG

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail eller kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K

DATAANSVARLIG

Websites ejes og drives af:
Café Sidewalk
Åboulevarden 56-58
8000 Aarhus C
Danmark
CVR: 30596307
Telefon: 86181866
Mail: info@sidewalk.dk